Kom igång med Raspberry Pi:s kamera

Raspberry Pi

Detta är del två i vår serie om Raspberry Pi. I del ett kunde du läsa om hur du fjärrstyr din Pi. En kamera är ett välkommet tillbehör till din Raspberry Pi, och det finns många olika användningsområden: till exempel övervakning, baby monitor och så vidare. Nedan hittar du ett litet Python-script som gör att du snabbt kommer igång med grundläggande funktionalitet: Importera nödvändiga bibliotek, ta en bild och spela in en 5 sekunders video.

Efter du installerat kameran med flatkabel, skriv:

sudo apt-get install python-picamera

För att installera nödvändiga paket till Python.

Sen kan du köra detta script:

import picamera
import time

def camera():
camera = picamera.Picamera()
camera.rotation = 90 # roterar kameran 90 grader (beroende på hur du monterat den)
camera.capture(’image.jpg’) # tar en bild
time.sleep(5) # paus i 5 sekunder
camera.start_recording(’video.h264’) # börjar spela in en video
time.sleep(5)
camera.stop_recording() # avslutar inspelning
camera.close() # stänger av kamerans röda LED
return;

camera()

För mer avancerade funktioner såsom rörelsedetektor / motion sensor rekommenderar vi detta script: https://raw.github.com/ghalfacree/bash-scripts/master/picam.py (ladda hem det till din Raspberry Pi genom att skriva wget https://raw.github.com/ghalfacree/bash-scripts/master/picam.py). Glöm inte att skapa en mapp där du lagrar bilderna och gör scriptet körbart genom att skriva chmod +x picam.py. Sedan kör du scriptet genom att skriva ./picam.py. Scriptet tar hela tiden lågupplösta bilder som det jämför sinsemellan. Om ett antal pixlar ändrats mellan två bilder tar kameran högupplösta bilder som sparas. Testa experimentera med känslighet och så vidare i scriptet!

Vill du ändra kamerans inställningar kan du experimentera med följande värden (default-värden nedan):

camera.sharpness = 0
camera.contrast = 0
camera.brightness = 50
camera.saturation = 0
camera.ISO = 0
camera.video_stabilization = False
camera.exposure_compensation = 0
camera.exposure_mode = ’auto’
camera.meter_mode = ’average’
camera.awb_mode = ’auto’
camera.image_effect = ’none’
camera.color_effects = None
camera.rotation = 0
camera.hflip = False
camera.vflip = False
camera.crop = (0.0, 0.0, 1.0, 1.0)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *