Fjärrstyr Raspberry Pi

Raspberry Pi

Att kunna kontrollera sin Raspberry Pi via sin dator eller telefon har flera fördelar. Bland annat slipper du koppla skärm, tangentbord och mus till minidatorn. Denna guide visar hur du fjärrstyr din Raspberry Pi över ditt hemnätverk, både grafiskt och via kommandotolk. Guiden förutsätter att du har en Raspberry Pi model A eller B, och kan hantera textbaserat läge någorlunda. Vidare förutsätts att du installerat senaste versionen av operativsystemet Raspbian. Du bör även ha ändrat till default lösenord. Då kan du följa stegen nedan för att kunna fjärrstyra din pi:

  1. Aktivera SSH (Secure Shell Socket): Det första steget kräver att du har ett terminalfönster öppet på din PI, och ett tangentbord inkopplat. Skriv sudo raspi-config. Välj Interfaces, SSH -> enabled. Save and exit.
  2. Ta reda på din Raspberrys ip-adress: kör ifconfig. Siffrorna bakom inet addr är korrekt ip (t.ex. 192.168.1.92). Kom ihåg denna adress och notera att den ändras om du startar om enheten.
  3. Nu kan du koppla upp dig mot din pi med valfri klient. För PC är puTTY ett bra val. MACanvändare kan använda terminalen eller Remoter. Ett alternativ till Android är Connect Bot. Knappa in ip-adressen, port nr 22 i klienten. Användarnamn ”pi”, följt av ditt lösenord. Grattis! Du kontrollerar nu din Raspberry via kommandotolken!
  4. (För att slippa kolla upp Raspberryns nya ip-adress varje gång den startas om bör du ge den en statisk ip-adress. Detta görs på olika sätt på olika routrar, så här får vi hänvisa till manualen från din tillverkare).
  5. Installera VNC (tightvncserver): Nu vill vi kunna kontrollera Raspberryn grafiskt. Det gör vi i två steg: a) installera VNC på Raspberryn genom att skriva sudo apt-get install tightvncserver . Starta sedan servern genom att skriva tightvncserver. Till skillnad från SSH startas inte VNC varje gång du startar din pi. b) Ladda hem tightVNC och starta VNCviewer på din PC (Macanvändare kan använda Remoter). Använd åter igen Raspberryns ip (+ port 5901) för att koppla upp dig. När du fått detta steg att fungera kan du styra din Raspberry pi grafiskt via VNC!

Det är även möjligt att styra Raspberryn över Internet, men det sparar vi till en annan guide (alternativt, kontakta oss om ni vill att vi lägger till de stegen i denna guide).

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *