Softmodda Nintendo 3DS

Nintendo 3DS

Nintendo 3DS (N3DS) var uppföljaren till Nintendo DS och den släpptes i början av 2011. N3DS är kompatibel med NDS, men inte med GBA. Som med många andra äldre enheter finns det goda skäl att softmodda Nintendo 3DS. Till exempel för att köra hemmagjorda program (”homebrew”), emulatorer med mera.

I den här guiden beskriver jag hur du softmoddar ditt Nintendo 3DS. Processen kan beskrivas i tre steg:

 1. Kolla förutsättningar.
 2. Installera boot9strap (en exploit som gör att du kan installera custom firwmare).
 3. Installera verktyg för att köra Homebrews etc.

Softmoddningen går ut på att du kör Luma3DS custom firmware (CFW).

Informationen baseras på denna sida: https://3ds.hacks.guide/installing-boot9strap-(browser)

1 Softmodda Nintendo 3DS: förutsättningar

Innan du softmoddar din enhet bör du kolla upp följande saker:

 • Det finns alltid en liten risk att något går fel vid softmoddning, vilket kan göra din enhet obrukbar. Risken är liten om du följer instruktionerna på den här sidan, men du bör vara medveten om den.
 • Är enheten redan softmoddad? Då ska du inte följa den här guiden.
 • Den här guiden är skriven baserat på att du har version 11.14.0 av programvaran installerad på din enhet. Detta kan du kolla på din enhet, se texten längst ned till höger i bilden nedan.
 • Din enhet måste ha access till internet för att denna guide ska fungera.
 • Du måste ha ett tillgängligt SD-kort till din enhet.
3DS system settings

2 Installera boot9strap

Ladda ned följande applikationer:

Steg 2.1: Förbered ditt N3DS

 1. Stäng av din enhet.
 2. Sätt in ditt SD-kort i datorn.
 3. Kopiera otherapp.bin till roten på SD-kortet och döp om filen till arm11code.bin (om du inte ser .bin, skriv inte in det).
 4. Kopiera boot.firm och boot.3dsx från LUMA3DS.zip till roten på SD-kortet.
 5. Skapa en mapp som heter boot9strap på SD-kortet.
 6. Kopiera boot8strap.firm och boot9strap.firm.sha från boot9strap till boot9strap-mappen du skapade i steg 5.
 7. Kopiera SafeB9SInstaller.bin från SafeB9SInstaller.zip till roten på ditt SD-kort.
 8. Sätt in SD-kortet i ditt N3DS.
 9. Slå på enheten.

Steg 2.2: Starta installationsprogrammet för boot9strap

 1. Med din enhet igång, vid HOME Menu, tryck på left och right samtidigt för att starta kameran. Funkar det inte, öppna din browser och besök https://zoogie.github.io/web/nbhax
 2. Skanna följande QR-kod med din kamera. Tryck på ”Proceed to haxx” och tryck A.
 3. Om allt gått som det ska har du nu bootat in in SafeB9SInstaller

Steg 2.3: installera boot9strap

 1. Vänta på att alla kontroller blir färdiga.
 2. När du ombeds, tryck in koden för att installera boot9strap.
 3. Tryck A för att starta om din enhet.
3DS sequence

Steg 2.4: konfigurerar Luma3DS

 1. Nu bör ditt N3DS bootat in i konfigurationsmenyn i Luma3DS.
 2. Använd D-pad och A-knappen för att göra följande: ”Show NAND or user string in System Settings”.
 3. Tryck start för att spara inställningarna och starta om enheten.

3 Installera verktyg för att köra Homebrews etc

Nu är du redo att installera nyttiga verktyg på ditt N3DS:

 • FBI (för att installera CIA-filer (t.ex. backups av spel till Nintendo 3DS) (ladda hem cdi och 3dsx-filerna.
 • Anemone3DS (installera teman) (ladda hem cia-filen.
 • Checkpoint (backup för savegames för 3DS och DS-spel) (ladda hem cia-filen).
 • Universal-Updater (en app-store för homebrew som fungerar över wifi) (ladda hem cia-filen).
 • GodMode9 (multiverktyg för NAND etc)
 • Homebrew Launcher Wrapper (startar hemmagjorda spel etc).
 • DSP1 (nödvändig för att hemmagjorda spel och applikationer ska ha ljud) (ladda hem cia-filen).
 • CTR-no-timeoffset (för att synka tid mellan home menu och real time clock i din enhet) (ladda hem 3dsx-filen).

Steg 3.1: Förbered SD-kortet

 1. Stäng av din enhet.
 2. Sätt in SD-kortet i din dator.
 3. Skapa en mapp som heter 3ds på kortet; du kommer att installera hemmagjorda spel och appar här.
 4. Skapa en mapp som heter cias på kortet.
 5. Kopiera ctr-no-timeoffset.3dsx till mappen 3ds på kortet.
 6. Kopiera FBI.3dsx till mappen 3ds på kortet.
 7. Kopiera Homebrew_launcher.cia till mappen cias på kortet.
 8. Kopiera FBA.cia till mappen cias på kortet.
 9. Kopiera DSP1.cia till mappen cias på kortet.
 10. Kopiera Anemone3DS.cia till mappen cias på kortet.
 11. Kopiera Checkpoint.cia till mappen cias på kortet.
 12. Kopiera Universal-Updater.cia till mappen cias på kortet.
 13. Skapa en mapp som heter payloads i mappen luma på kortet.
 14. Kopiera GodMode9.firm från Godmode9.zip till mappen /luma/payloads/ på kortet.
 15. Kopiera mappen gm9 från Godmore9.zip till roten på ditt SD-kort.
 16. Sätt in SD-kortet i ditt Nintendo 3DS.
 17. Sätt igång din enhet.
Nintendo 3DS files

Steg 3.2: Homebrew Launcher

 1. Starta ”Download Play”-applikationen på ditt 3DS.
 2. Vänta tills du ser två knappar.
 3. Tryck på knapparna: LEFT SHOULDER, D-PAD NER och SELECT samtidigt för att öppna Rosalina-menyn.
 4. Välj ”Miscellaneous options”.
 5. Välj ”Switch the hb. title to current app”.
 6. Tryck på B för att fortsätta.
 7. Tryck på B för att gå tillbaka till Rosalina-menyn.
 8. Tryck på B för att gå ur Rosalina-menyn.
 9. Tryck HOME, stäng sedan Download Play.
 10. Starta Download Play.
 11. Din enhet ska nu starta Homebrew Launcher.
 12. Starta ctr-no-timeoffset från listan.
 13. Tryck A för att sätta offset till 0.
 14. Tryck START för att gå tillbaka till Homebrew Launcher.
 15. Kör FBI från listan.
Rosalina menu

Steg 3.3: Installera CIA:s.

 1. Gå till SD->CIA:s.
 2. Välj ”current directory”.
 3. Välj ”install and delete all CIA:s”, och tryck A.
 4. Efter installationen är klar, tryck HOME och stäng Download Play.

Steg 3.4: DSP Dump

 1. Kör DSP1 ”unwrap -> open” från menyn i din 3DS.
 2. När installationen är klar, tryck B för att återgå till home-menyn.

Steg 3.5: CTRNAND Luma3DS

 1. Stäng av ditt Nintendo 3DS.
 2. Håll nere start medan du startar din enhet för att gå in i GodMode9.
 3. Tryck på A för att göra en backup av nödvändiga filer om du ombeds, och tryck A igen när backupen är klar.
 4. Om du ombeds fixa RTC date/time, tryck A för att göra detta, ställ in korrekt datum/tid, och tryck A igen.
 5. Tryck HOME för att få upp action-menyn.
 6. Select SCRIPTS.
 7. Select GM9Megascript.
 8. Select ”Scripts from Plailect’s Guide”
 9. Select “Setup Luma3DS to CTRNAND”
 10. Tryck A för att fortsätta när du ombeds.
 11. Tryck A för att låsa upp skrivning till SysNAND (lvl1), och tryck in korrekt knappkombination.
 12. Tryck A för att fortsätta.
Setup Luma3ds

Steg 3.4: Städa upp SD-kortet + backup.

Nintendo 3DS backup
 1. Välj ”Cleanup SD Card”
 2. Tryck A för att fortsätta när du ombeds, tryck sedan A, och sedan B för att återgå till menyn.
 3. Välj ”Backup options”.
 4. Välj ”SysNAND Backup”
 5. Tryck A för att fortsätta (det här kan ta lite tid och kräver att du har minst 1.3 GB utrymme på ditt SD-kort.
 6. Tryck A för att fortsätta, och sedan B för att återgå till menyn.
 7. Välj EXIT
 8. Tryck A för att låsa skrivrättigheter om du ombeds.
 9. Navigera till [M:] MEMORY VIRTUAL
 10. Tryck A på boot9.bin för att välja filen.
 11. Välj ”Copy to 0:/gm9/out
 12. Tryck A för att fortsätta
 13. Tryck HOME för att få upp action menyn.
 14. Välj ”Poweroff system” för att slå av din enhet.
 15. Sätt in SD-kortet i din enhet.
 16. Kopiera följande fem filer från mappen /gm9/out/ till ett lämpligt ställa på din dator (2x bin-filer, 1x sha-fil och 1x EXEFS-fil): <date>_<serialnumber>_sysnand_###.bin, <date>_<serialnumber>_sysnand_###.bin.sha, essential.exefs, och boot9.bin. Dessa filer är din backup!
 17. Ta bort <date>_<serialnumber>_sysnand_###.bin and <date>_<serialnumber>_sysnand_###.bin.sha från mappen /gm9/out/
 18. Sätt in SD-kortet i din enhet.
 19. Slå igång ditt Nintendo 3DS.

Före steg 18 ovan kan du även passa på att föra över spel och program (t.ex. cia-filer) som du laddat hem från nätet, för att sedan installera dessa MED FBI när du satt tillbaka kortet i ditt Nintendo 3DS (Homebrew Launcher -> FBI -> Install CIA:s). Nu dyker spelen upp i menyn på din enhet, och du kan starta dem därifrån.

Nintendo 3DS cia install

Se även:

Softmodda Nintendo Wii
Softmodda Playstation Portable

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *